Skanska Sverige AB är en ledande aktör inom bygg- och anläggningsbranschen, med fokus på hållbara och innovativa lösningar.

Skanska Sverige AB

Översikt av Skanska Sverige AB

Skanska Sverige AB är ett välkänt namn inom bygg- och anläggningsindustrin med en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1935. Som en del av den globala koncernen Skanska, fokuserar bolaget på att utveckla, bygga och underhålla byggnader och infrastruktur.

Med sitt huvudkontor beläget på Warfvinges väg 25 i Stockholm, är företaget en central aktör på den svenska marknaden.

Viktiga Aspekter av Skanska Sverige AB

 • Historia och bakgrund
  • Grundades år 1935
  • Del av en global koncern
 • Kärnverksamhet
  • Utveckling av byggnader och infrastruktur
  • Byggande och underhåll
 • Geografisk närvaro
  • Huvudkontor i Stockholm
  • Verksamhet över hela Sverige

Fakta om Skanska Sverige AB

Företagsnamn Skanska Sverige AB
Grundat 1935
Huvudkontor Warfvinges väg 25, Stockholm
Verksamhetsområden Bygg- och anläggningsindustri
Webbplats www.skanska.se

Ekonomisk Performance 2022

Under 2022 rapporterade Skanska Sverige AB en omsättning på imponerande 24 414 736 tusen kronor (tkr). Resultatet efter finansiella poster (Res. e. fin) låg på 1 795 244 tkr, vilket visar på företagets stabilitet och lönsamhet. Årets resultat stärkte företagets position med 1 100 573 tkr, vilket understryker Skanskas förmåga att generera vinst även i osäkra ekonomiska tider.

Starka Tillgångar och Finansiell Status

Med en sammanlagd summa tillgångar på 16 856 845 tkr, står det klart att Skanska Sverige AB har en robust finansiell struktur. Företagets starka ekonomiska fundament ger en solid grund för fortsatt expansion och investeringar i framtida projekt.

Ledning och Styrelse

Magnus Kristian Persson leder företaget som VD och styrelseordförande, med stöd av externa vice VD:ar såsom Kurt Anders Joakim Rehnström, Eva Kristina Torberger, Lars Rune Staffan Andersson och Lars Olof Lindberg. Denna mångsidiga grupp av ledare bidrar med en bred erfarenhet och expertis, vilket är avgörande för företagets framgångar.

Registrerings- och Momsinformation

Skanska Sverige AB är ett aktiebolag som har varit registrerat för F-skatt och har varit aktivt sedan det tidiga 1900-talet. Även om företaget nyligen avregistrerades från momsregistret, fortsätter det att vara en viktig del av den svenska byggindustrin.

Kontakt och Lokalisering

För de som önskar komma i kontakt med Skanska Sverige AB, går det att nå dem via telefon på 010-448 00 00. Besökare och intressenter kan hitta företaget i hjärtat av Sveriges huvudstad, vilket underlättar samarbeten och möten med partners och kunder.
Skanska Sverige AB är en ledande byggkoncern som bidrar till samhällsbyggnad med hållbarhet i fokus.

Varumärken och Affärsidentitet

Som en del av en global koncern, har Skanska Sverige AB tillgång till ett starkt varumärke och en omfattande portfölj av tjänster. Företagets rykte för kvalitet, hållbarhet och innovation är välbekant både inom Sverige och internationellt.
Läs artikeln om ämnet Polygon Sverige AB här.

Slutsats och Framtidsutsikter

Med en solid ekonomisk grund, ett starkt ledarskap och en central position i byggbranschen, är Skanska Sverige AB väl rustat för att möta framtida utmaningar. Företagets fortsatta fokus på hållbarhet och innovation kommer sannolikt att spela en nyckelroll i dess långsiktiga framgång och bidra till en mer hållbar framtid.
Läs mer om FB säkerhetstjänster AB här.