Rexel Sverige AB är en ledande distributör av elmaterial och lösningar för elektriska installationer.

Rexel sverige AB

Bolagsöversikt Rexel Sverige AB

Rexel Sverige AB är ett aktiebolag som har varit verksamt sedan 1955. Företaget har sitt säte i Älvsjö, Stockholm och är en del av den globala koncernen Rexel Group, som är en ledande distributör av elektrisk utrustning.

Med en lång historia i branschen har Rexel Sverige AB etablerat sig som en pålitlig leverantör och partner för både företag och privatpersoner.

 • Historia
  • Grundat 1955
  • Långvarig närvaro i branschen
 • Placering
  • Säte i Älvsjö, Stockholm
 • Tillhörighet
  • Del av Rexel Group
 • Verksamhetsfokus
  • Distributör av elektrisk utrustning
Företagsnamn Grundat Placering Koncern
Rexel Sverige AB 1955 Älvsjö, Stockholm Rexel Group

Finansiell Utveckling

En titt på de senaste nyckeltalen från 2022 visar att Rexel Sverige AB har en omsättning på 7 124 306 tusen kronor. Resultatet efter finansnetto (Res. e. fin) ligger på 458 069 tusen kronor och årets resultat noterades till 281 252 tusen kronor. Dessa siffror indikerar en stark finansiell ställning och en positiv utveckling för företaget.

Styrelse och Ledning

Företaget leds av VD Karl Håkan Hedberg, som tillsammans med styrelsen ansvarar för den strategiska riktningen och det dagliga ledarskapet. Styrelsens sammansättning och erfarenhet är centrala för företagets framgång och förmåga att anpassa sig till marknadens förändringar.

Kontakt och Adress

Rexel Sverige AB är beläget på Prästgårdsgränd 2 i Älvsjö. För att komma i kontakt med företaget kan intressenter ringa till telefonnummer 0855621400. Detta erbjuder kunder och partners en direkt linje till företagets representanter för frågor och servicebehov.

Produkter och Tjänster

Med en omfattande katalog av produkter och tjänster inom elektrisk utrustning, erbjuder Rexel Sverige AB allt från installation till underhåll och energieffektivisering. Deras sortiment inkluderar ledande varumärken och de senaste innovationerna, vilket möjliggör lösningar för en bred kundbas.Rexel Sverige AB är en ledande distributör inom elmaterial, verktyg och automation.

Marknadsposition

Rexel Sverige AB har en stark position på den svenska marknaden och är en del av en global koncern, vilket ger dem en unik förmåga att erbjuda internationella resurser kombinerat med lokal expertis. Företagets långsiktiga relationer och rykte för hög servicegrad stärker dess position som en ledande aktör. Denna artikel är även relevant för ämnet TM Sweden AB.

Företagskultur och Värderingar

Företagskulturen hos Rexel Sverige AB präglas av innovation, kundfokus och ansvarstagande. De värderar hållbarhet och strävar efter att minska sin miljöpåverkan genom att erbjuda produkter och lösningar som bidrar till en mer energieffektiv värld.

Expansion och Framtidsplaner

Med en stabil grund och en ambition att fortsätta växa, har Rexel Sverige AB planer på att expandera sin verksamhet. De siktar på att stärka sin närvaro i strategiska regioner och fortsätta att vara en innovationsledare inom sin sektor.

Samhällsengagemang och CSR

Utöver sin kärnverksamhet, engagerar sig Rexel Sverige AB i olika corporate social responsibility (CSR) initiativ. Genom att investera i samhällsprojekt och stödja hållbara initiativ visar de sitt engagemang för ett bättre samhälle. Här finns en liknande artikel på samma tema: Hylte jakt & lantman AB.

Slutsats

Rexel Sverige AB är en etablerad spelare inom distribution av elektrisk utrustning i Sverige. Med en solid ekonomisk bas, erfaren ledning och en stark marknadsposition, är de väl rustade för framtida utmaningar och möjligheter. Företagets engagemang för innovation och hållbarhet kommer att fortsätta att vara en drivkraft i deras strävan efter framgång.