Venczels Bil & Maskin AB erbjuder pålitlig service och kvalitetsmaskiner för alla dina fordons- och maskinbehov.

Venczels bil & maskin AB

Om Venczel’s Bil & Maskin AB

Venczel’s Bil & Maskin AB är ett aktiebolag som har varit verksamt sedan 1999 och är registrerat i Olofström, Blekinge län. Företaget är specialiserat på handel och reparation av bilar och maskiner.

Med en lång historia i branschen har företaget etablerat sig som en pålitlig partner för sina kunder och leverantörer.

 • Grundläggande information
  • Startår: 1999
  • Plats: Olofström, Blekinge län
 • Verksamhetsområden
  • Handel med bilar
  • Reparation av maskiner
 • Företagets styrkor
  • Lång erfarenhet i branschen
  • Pålitlig partner för kunder och leverantörer
Företagsnamn Registreringsår Plats Specialisering
Venczel’s Bil & Maskin AB 1999 Olofström, Blekinge län Handel och reparation av bilar och maskiner

Senaste Nyckeltalen

För 2023 visar nyckeltalen att Venczel’s Bil & Maskin AB hade en omsättning67 438 tkr och ett resultat efter finansnetto på 9 566 tkr. Årets resultat landade på 7 151 tkr vilket pekar på en stark finansiell ställning. Totala tillgångar uppgick till 51 197 tkr, vilket visar på en solid balansräkning.

Registreringsinformation

Företaget är registrerat för F-skatt och är även momsregistrerat, vilket är viktigt för alla verksamheter som bedriver handel. Dessa registreringar är en indikation på att företaget uppfyller de lagstadgade kraven för att bedriva sin verksamhet i Sverige.

Adress och Kontaktuppgifter

Besöksadressen för Venczel’s Bil & Maskin AB är Östra Ringvägen 294-5, 293 40 Olofström. Detta är den plats där företaget utför sina tjänster och möter sina kunder. Kontaktuppgifter och mer information om företaget kan hittas på deras officiella hemsida eller genom att besöka dem på deras adress. Läs mer om Fulmarus bilar AB här.

Bolagsvärdering

En bolagsvärdering kan vara relevant för de som är intresserade av att följa Venczel’s Bil & Maskin AB:s värdeutveckling, ta in nya aktieägare eller presentera värdet för styrelsen och andra intressenter. Värderingen baseras på historisk prestation både för företaget och branschen i stort. För mer mer information besök ##domain##.

Koncernstruktur

Enligt tillgänglig information är Venczel’s Bil & Maskin AB inte en del av en större koncern. Detta innebär att företaget är självständigt och inte har några dotterbolag under sig. Självständigheten kan vara en fördel då det tillåter företaget att snabbt anpassa sig till marknadens förändringar och behov.Venczels Bil & Maskin AB erbjuder pålitlig service och försäljning av kvalitetsfordon och maskiner för dina behov.

Behov av Företagsvärdering

Om det finns ett behov av en mer komplett företagsvärdering, finns det tjänster som erbjuds för att få en mer detaljerad bild av företagets värde. Dessa tjänster kan inkludera en djupare analys av företagets ekonomi, marknadsposition och framtidsutsikter.

Framtidsutsikter och Utveckling

Med tanke på Venczel’s Bil & Maskin AB:s stabila ekonomiska resultat och dess långvariga närvaro på marknaden, ser framtidsutsikterna lovande ut. Företaget kan förväntas fortsätta sin tillväxt och utveckling, samtidigt som det bibehåller sin starka position inom bil- och maskinhandelsbranschen.

Sammanfattning

Venczel’s Bil & Maskin AB står som en robust aktör inom bil- och maskinhandel. Med en stabil ekonomisk bas, en omfattande historik och en tydlig närvaro i Olofström, är företaget väl positionerat för att möta både nuvarande och framtida utmaningar inom branschen. Dess oberoende status och möjlighet till företagsvärdering gör det till ett intressant objekt för potentiella investerare och affärspartners.