fastighets-ab-balder-1

Fastighets AB Balder är en svensk fastighetskoncern som investerar i och förvaltar bostäder och kommersiella lokaler.

Fastighets AB Balder är ett växande svensk fastighetsbolag som investerar i och förvaltar bostäder och kommersiella lokaler.

Fastighets AB Balder äger och förvaltar bostäder och kommersiella lokaler i Norden och Tyskland för att skapa attraktiva livsmiljöer.