tallink-silja-ab-1

Tallink Silja AB erbjuder bekväma färjeöverfarter i Östersjön, förbindande Sverige med Finland och Baltikum.

Tallink Silja AB driver passagerarfärjor mellan Sverige, Finland, Estland och Lettland, och är känt för sina kryssningar i Östersjön.

Tallink Silja AB är ett rederi som erbjuder passagerar- och fraktfärjetrafik i Östersjön.