vattenfall-eldistribution-ab-1

Vattenfall Eldistribution AB säkrar elförsörjningen till miljontals kunder i Sverige med ett pålitligt och effektivt elnät.

Vattenfall Eldistribution AB underhåller elnätet för säker strömförsörjning i Sverige.

Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för att säkert distribuera el till hushåll och företag i Sverige.