Posted in

Snabbfakta – Brottmålsadvokat

Brottmålsadvokat är en advokat som specialiserat sig mot just brottmål. Men även denna inriktning är relativt bred. Här presenteras en kortare sammanfattning om yrket – och vägen dit.

Vad arbetar en brottmålsadvokat med?

Det primära arbetet handlar om att bistå en klient i ett juridiskt ärende. Det som ”syns utåt” är domstolsförhandlingarna men detta är enbart ”toppen på isberget”. Det stora arbetet sker i förväg.

  • Gå igenom förundersökningsprotokoll
    Genom att grundligt gå igenom förundersökningsprotokollet kan advokaten sätta sig in i ärendet och hitta upplägg för kommande förhandlingar. För att kunna sätta fallet i ett sammanhang kan även advokaten söka upp liknande tidigare fall för att se hur domstolarna dömt i dessa.
  • Bistå klienten
    Grundarbetet för en brottmålsadvokat är att bistå sin klient med hjälp – från början till slut. För de allra flesta är det en obehaglig situation att hamna i rätten och bli utsatt för granskande frågor och ifrågasättanden. Här fyller därmed en brottmålsadvokat en mycket stor roll för att skapa trygghet och säkerhet åt klienten.

Hur blir man brottmålsadvokat?

Advokat är en så kallad ”skyddad titel”. Det innebär att inte vem som helst får utge sig för att vara advokat. Först och främst krävs en högskoleutbildning inom juridik. Därefter måste personen varit verksam inom juridik i minst tre år. Dessutom ska Advokatsamfundet godkänna ansökan. Utöver detta finns även andra krav som måste vara uppfyllda.

Att sedan specialisera sig till att bli brottmålsadvokat kan ske utifrån intresse och behov hos den advokatbyrå som personen jobbar inom. Många gånger går det även att läsa fördjupade kurser just inom vald inriktning.

Lönenivå och arbetsvillkor

Lönenivåerna inom advokatyrket är höga. Men det krävs även en lång utbildning, flera års arbete samt att krav är uppfyllda för att bli advokat. Lönenivån skiljer sig även något åt beroende på inom vilket område som personen är inriktad. På Rättegång.net anges exempelvis:

  • Kommunal sektor – Medellön 43 000 kr
  • Privat sektor – Medellön 54 000 kr
  • Statlig sektor – Medellön 44 000 kr

(Dessa siffror publicerades 2021)

Arbetsmarknaden även mycket god. Detta egentligen oavsett inom vilket segment som en advokat vill jobba inom. I och med att alla har både utbildning och minst 3 års erfarenhet av att jobba inom juridiska frågor finns även alltid referenser som en advokatbyrå kan se på inför anställning.