Posted in

Nytt All-time High på Stockholmsbörsen

I början av augusti föll OMX-S index med ca 5 %, Nasdaq med 3,7 % och flera av världens börser visade röda siffor. ” Nu hopar sig orosmolnen som kan förvärra läget ytterligare” skrev Fredrik Rundkvist på Aftonbladet och många förväntade sig kraftiga nedgångar. Men istället vände kurserna uppåt till att nå All-time High onsdagen 18:e september. Är det en bulltrapp eller har aktiemarknaden stabiliserats och kan nå ännu högre höjder?

Att kurserna vände uppåt efter ”kursraset” i augusti kan ha flera förklaringar. Bland annat har oron för handelskrig mellan USA och Kina tonats ner samt oljepriset sjunkit något. Under helgen, 14 – 15 sep, gick oljepriset kraftigt upp efter en drönarattack riktad mot en oljeanläggning i Saudiarabien. Men enligt landet skulle produktionen snabbt vara på tidigare nivåer och priset sjönk tillbaka en del. Utöver minskad risk för politisk oro i världen har aktiekurserna drivits uppåt av förväntningen att amerikanska centralbanken troligtvis sänker räntan. Något som bör ha en direkt påverkan på den amerikansk ekonomin.

Fortfarande orosmoln

Samtidigt kvarstår signaler som tyder på en avmattning i ekonomin både i Sverige och internationellt. I Sverige anser Konjunkturinstitutet att Sverige har en ”oväntad snabb inbromsning av högkonjunkturen”. Detta genom bland annat en oväntad minskning i BNP och minskad sysselsättningsgrad. I deras prognos från början av augusti skriver de att det är ”tydligt att den svenska ekonomin har gått ini en avmattningsfas”

Ser man internationellt är inte konflikten mellan USA och Kina helt löst, Brexit kan skapa stor oro, skuldsättningen är mycket hög hos hushållen och protektionismen ökar.