Förmodad räntehöjning i Norge

I en undersökning gjord av Reuters finns det skäl att tro att den norska centralbanken till skillnad från andra kan komma att få till stånd en räntehöjning från och med nästa vecka.

29 analytiker deltog i undersökningen och totalt förutspådde 15 av dem att det kommer bli en höjning av räntan med 0.25 procentenheter och att den slutligen hamnar på 1.5 procent.

I branschen som helhet råder dock stor osäkerhet bland analytikerna inför beskedet kring räntan, detta efter att den Europeiska Centralbanken och den amerikanska motsvarigheten Federal Reserve just påbörjat en ny period med lättnader däribland räntesänkningar och finansiellt stöd vid köp. Övriga 14 analytiker som deltog i studien tror att den norska centralbanken kommer att lämna räntan på samma nivå som nu, det vill säga 1.25 procent.

Øysten Olsen är chef på centralbanken i Norge och han har varit med och höjt räntan i Norge inte mindre än tre gånger det senaste året. Trots att det råder viss mättnad på marken på grund av handelskonflikten mellan Kina och USA så går den norska ekonomin fortsatt starkt framåt. I år beräknas landets tillväxt att stiga och nå sin högsta nivå på sju år. Regeringen kalkylerar med att årets tillväxt landar på 2.7 % och spår att kommande års tillväxt stannar runt 2.5 %.