Ny lag kring start av aktiebolag

Centern, Liberalerna och regeringen ser positivt på en förändring med sänkt aktiekapital vid start av nytt aktiebolag. Risken som lyfts med förändringen är dock att bolag kan få svårare att låna pengar och att brottsligheten kan komma att öka.

Från 2020 kommer det bli nya regler för den som vill starta aktiebolag. Det tidigare kravet på en insats om 50 000 har sänkts till 25 000 efter att Liberalerna och regeringen gått med på Centerns förslag. Åklagarmyndigheten, Svenskt näringsliv, Ekobrottsmyndigheten och Svensk Handel är alla skeptiska då de anser att det blir lukrativare för kriminella att starta AB:n och använda dom i kriminella syften. Justitieministern Morgan Johansson är dock positivt inställd, liksom Skatteverket och Brottsförebyggande rådet BRÅ.

Det som många ser som positivt med den nuvarande aktiebolagsformen är att bolagets skulder separeras från personen som startade bolaget. Ett insatt kapital fungerar som säkerhet till de som lånar ut pengar till aktiebolaget. Andra menar att det inte spelar någon roll vilken storlek ingångssumman har då varken 50 000 eller 25 000 är tillräckligt för att betala tillbaka några större lån om bolaget går i konkurs. Vissa menar därför att ingångssumman lika gärna kan sättas till symbolisk 1 krona.

På uppsidan finns att många fler sannolikt vågar starta bolag i och med ändringen. 2010 sänktes kravet från 100 000 till 50 000 vilket medförde att antalet nya aktiebolag steg kraftigt.