Posted in

Trustly group AB

Trustly Group AB är en svensk fintech som erbjuder säkra och snabba onlinebetalningslösningar.

Bolagsöversikt Trustly Group AB

Trustly Group AB är ett svenskt aktiebolag som grundades år 2008 och har sitt huvudkontor på Rådmansgatan 40 i Stockholm. Bolaget har etablerat sig som en ledande aktör inom digitala betalningslösningar, med en betydande roll i e-handelns ekosystem.

Med en stark närvaro i Europa fortsätter Trustly att expandera sitt avtryck globalt.

Bolagets VD är Johan Olof Tjärnberg och det är registrerat för F-Skatt samt är momsregistrerat. Trustly Group AB är en del av en koncern med flera dotterbolag.

 • Grundläggande information
  • Grundat: 2008
  • Huvudkontor: Rådmansgatan 40, Stockholm
 • Verksamhet
  • Ledande inom digitala betalningslösningar
  • Stark närvaro i Europa och global expansion
 • Organisation
  • VD: Johan Olof Tjärnberg
  • Del av en koncern med flera dotterbolag
 • Registrering
  • Registrerat för F-Skatt
  • Momsregistrerat
Företagsnamn Grundat VD Adress Status
Trustly Group AB 2008 Johan Olof Tjärnberg Rådmansgatan 40, Stockholm Verksamt

Finansiell Ställning och Nyckeltal

För 2022 rapporterade Trustly Group AB en omsättning1 323 544 tusen kronor (tkr), med ett resultat efter finansnetto (Res. e. fin) på 35 283 tkr. Årets resultat landade på 2 197 tkr, vilket speglar bolagets förmåga att generera vinst. Bolagets summa tillgångar uppgick till 1 290 795 tkr, vilket visar på en stabil ekonomisk bas för framtida investeringar och tillväxt.

Årsredovisning och Koncernnyckeltal

Trustly Group ABs senaste årsredovisning ger en djupare insikt i bolagets ekonomiska utveckling och strategi. Genom att analysera koncernnyckeltalen kan intressenter få en klarare bild av bolagets prestationer i förhållande till dess dotterbolag. Dessa finansiella rapporter är avgörande för att förstå bolagets långsiktiga hållbarhet och lönsamhet.

Bolagsvärdering och Företagsvärdering

För de som är intresserade av att investera i bolaget eller följa dess värdeutveckling, erbjuder Trustly Group AB tjänster såsom Bolagsvärdering och Koncernvärdering. Dessa värderingar är baserade på historisk prestation och är av stor betydelse vid situationer som att ta in nya aktieägare eller presentera värdet för styrelse och andra intressenter. Värderingarna är maskinella analyser som är opåverkade av analytikers antaganden.
För mer mer information besök ##domain##.

Registreringsår och Kontaktuppgifter

Trustly Group AB har varit registrerat sedan 2008 och har under de år som gått etablerat sig som en betrodd partner för digitala betaltransaktioner. För de som önskar komma i kontakt med bolaget finns telefonnummer och besöksadress tillgängliga, vilket underlättar direktkommunikation med företaget.
Trustly Group AB är en svensk fintech som erbjuder snabba och säkra onlinebetalningar direkt från bankkonton.

Styrelse och Ledning

Bolagets styrelse och ledning är avgörande för Trustly Group ABs framgång. Med en erfaren och engagerad styrelse som leder vägen, säkerställs att bolaget fortsätter att innovera och växa på en konkurrensutsatt marknad. Ledningens beslut och strategiska riktning påverkar direkt bolagets resultat och framtida potential.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Akind venture AB.

Sammanfattning

Trustly Group AB är en stark aktör inom betalningslösningar som har visat på god tillväxt och lönsamhet genom åren. Med en omfattande portfölj av tjänster och en solid ekonomisk grund är bolaget väl positionerat för att fortsätta sin expansion och innovation inom betalningsindustrin. Intressenter kan dra nytta av bolagets transparenta finansiella rapportering och värderingstjänster för att göra välgrundade beslut.

På newsdesk.nu bidrar Majbritt med insiktsfulla analyser och noggranna rapporteringar som hjälper läsarna att förstå de komplexa dynamikerna i den globala ekonomin. Hennes arbete karakteriseras av en djupgående kunskap om ekonomiska principer kombinerat med en skarp blick för aktuella händelser och deras potentiella långsiktiga påverkan på marknaderna.