När inför svenska bankar ”straffränta” för småsparare?

Betala för att spara? Det kan bli en verklighet inom kort. Flera storbanker i Sverige har redan straffränta för stora företagskunder och i Danmark tar snart Jyske Bank ut en avgift på 0,75% för personer som har mer än 750 000 kr på banken.

Funnits länge för företagskunder

Både SEB och Nordea har haft straffränta under flera år. År 2015 införde exempelvis Nordea detta för företag med mycket stort kapital hos banken. Det är däremot inget som funnits på den privata marknaden. Men i början av september sa Nordeas VD, i en intervju till Bloomberg, att det inte var uteslutet att liknande avgifter kan införas för privatpersoner.

Visar Jyske Bank vägen för privatkunderna?

I augusti införde den danska banken Jyske Bank straffränta på deras sparkonton. De som hade över 7,5 miljoner hos banken fick betala 0,6% i avgift. De var då den första banken i Danmark att införa avgiften. Det tog däremot inte lång tid förrän förutsättningarna ändrades. Från och med första december gäller istället att kunder med minst 750 000 kr får straffränta på 0,75 %. Man hänvisar till att ECB sänkt räntan ytterligare sedan i somras och att detta skapat större kostnader för banken.

Förutsatt att Riksbanken inte höjer reporäntan skapas liknande kostnader för de svenska bankerna. Vilken blir först ut att ta betalt av sina kunder för att ha pengar på banken?

Nytt All-time High på Stockholmsbörsen

I början av augusti föll OMX-S index med ca 5 %, Nasdaq med 3,7 % och flera av världens börser visade röda siffor. ” Nu hopar sig orosmolnen som kan förvärra läget ytterligare” skrev Fredrik Rundkvist på Aftonbladet och många förväntade sig kraftiga nedgångar. Men istället vände kurserna uppåt till att nå All-time High onsdagen 18:e september. Är det en bulltrapp eller har aktiemarknaden stabiliserats och kan nå ännu högre höjder?

Att kurserna vände uppåt efter ”kursraset” i augusti kan ha flera förklaringar. Bland annat har oron för handelskrig mellan USA och Kina tonats ner samt oljepriset sjunkit något. Under helgen, 14 – 15 sep, gick oljepriset kraftigt upp efter en drönarattack riktad mot en oljeanläggning i Saudiarabien. Men enligt landet skulle produktionen snabbt vara på tidigare nivåer och priset sjönk tillbaka en del. Utöver minskad risk för politisk oro i världen har aktiekurserna drivits uppåt av förväntningen att amerikanska centralbanken troligtvis sänker räntan. Något som bör ha en direkt påverkan på den amerikansk ekonomin.

Fortfarande orosmoln

Samtidigt kvarstår signaler som tyder på en avmattning i ekonomin både i Sverige och internationellt. I Sverige anser Konjunkturinstitutet att Sverige har en ”oväntad snabb inbromsning av högkonjunkturen”. Detta genom bland annat en oväntad minskning i BNP och minskad sysselsättningsgrad. I deras prognos från början av augusti skriver de att det är ”tydligt att den svenska ekonomin har gått ini en avmattningsfas”

Ser man internationellt är inte konflikten mellan USA och Kina helt löst, Brexit kan skapa stor oro, skuldsättningen är mycket hög hos hushållen och protektionismen ökar.

12 % av hushållens utgifter är inköp av livsmedel

Varje år redovisar SCB en sammanställning över hushållens konsumtion för föregående år. I mitten av september släpptes rapporten över 2018 som bland annat visar att vi i genomsnitt lägger 12 % på livsmedel, 7 % på restaurang- och cafébesök samt 3 % på hälso- och sjukvård.

År 1963 la hushållen 25 % av sina totala utgifter på livsmedel. Sedan dess har livsmedelskedjan effektiviserats och priserna hållits nere i förhållande till den köpkraft som hushållen fått. Statistiken från 2018 visar att det skett en halvering från 1963 och att 12 % av hushållens utgifter idag består av inköp av livsmedel. Minskningen har varit kraftig från 1963 till år 2000 varpå andelen sedan dess legat på ungefärligt samma nivå.

Bostaden är största kostnaden

Den största kostnaden för hushållen är bostaden. El, uppvärmning, hyra och annat som har med boendet att göra står för 27 % vilket därmed är den överlägset största delen av hushållets kostnader. Därefter kommer transport och fordon med 13 % samt livsmedel på 12 %.
Ett par andra delar där man minst lägger 10 % av sin konsumtion är rekreation/kultur (11 %) samt övriga varor och tjänster (11 %). Restaurangbesök och cafébesök ligger på 7 %. Önskas lägre kostnader för mat kan alltså många spara relativt mycket på att dra ner på restaurangbesöken.

Någon regional skillnad presenteras inte av SCB men i regel är storstäderna trendsättare. Framförallt i Stockholmsregionen läggs betydligt större andel av inkomsten på boendet på grund av högre bostadspriser och högre skuldkvot (lån i förhållande till inkomst). Se ekonominyheter på riskfinans.se.

 

Stamrenovera hyresrätt

Styrelsen i bostadsrättsföreningen har beslutat att ett stambyte ska genomföras. En renovering som bekostas av föreningen – eller? En del kostnaden kan hamna på dig som medlem. När stambyte genomförs behöver generellt badrum och tvättstuga rivas ut. Detta för att hantverkarna ska kunna komma åt de rör som finns bakom väggar samt golv. De nya rören monteras och badrummet återställs. Den kostnad som uppstår här står föreningen för. Men det finns tillfällen då kostnaden hamnar på den enskilda medlemmen.

Önskemål utöver grundläggande badrum

Efter att badrummet helt rivits ut och nya rör monteras ska det återställas. Många föreningar ersätter enbart badrummet till en standardnivå. Vill man ha snyggare kakel eller annat badkar får man betala extra. Har du idag ett exklusivt badrum och ett stambyte måste genomföras kan det alltså kännas tungt att ännu en gång behöva betala en extra kostnad för badrummet. Det är därför viktigt att kontrollera när kommande stambyte kommer att utföras innan badrumsrenovering påbörjas.

Önskemål om annat boende

Oftast kan man bo kvar i lägenheten medan ett stambyte pågår. Hantverkarna kommer däremot jobba ordinarie arbetstider vilket innebär höga arbetsljud i lägenheten på dagarna. I vissa fall väljer den boende att flytta under denna tid. Det kan vara till hotell, till vandrarhem eller till en vän. I det fall som extrakostnader uppstår för tillfälligt boende är det personen själv som står för detta. Man kan alltså inte kräva ersättning från föreningen för detta.

Indirekt kostnad via höjd månadskostnad

Det är viktigt att förstå hur ekonomin fungerar i en bostadsrättsförening för att därigenom förstå hur ett stambyte påverkar dess ekonomin. De intäkter som föreningen får från månadsavgiften ska täcka allt från amortering och ränta till underhåll av fastighet och närområde. Med tanke på att ett stambyte är ett mycket omfattande projekt innebär det även en ekonomisk belastning på föreningen på flera miljoner kronor. Har ett sparande avsatts under ett tiotal år för kommande renovering finns likvida medel att använda när renoveringen ska betalas. Men det är vanligare att ett större banklån behöver tecknas av föreningen. Tecknas ett banklån kommer både summan för amortering och ränta höjas per månad. Därmed behöver de få in en större summa – vilket leder till högre månadsavgift. Det är alltså alltid de boende som bekostar renoveringen – på ett eller annat sätt.

Svenskt bolag med elektrisk motorcykel

En elektrisk motorcykel för framfart i terräng, det är vad det svenska bolaget Svenska Cake har plockat fram. Bolaget har nu fått in 135 miljoner kronor i från utomstående investerare och riskkapitalister.

Företagets grundare och VD Stefan Ytterborn är naturligtvis väldigt glad över tillskottet av pengar och säger att det är ett stort steg för bolaget. ”Tack vare detta får vi nu kontakt och kan etablera samarbete med kapitalstarka personer med inflytande och kompetens som kan hjälpa företagets utveckling i en positiv riktning”.

Utöver att sälja motorcyklar ingår det även i företagets affärsidé att verka för att bidra till att förändra samhället till att minska och i slutändan eliminera alla typer av utsläpp. Företaget grundades i början av 2018 och har hittills placerat två olika modeller på marknaden som de tagit fram från scratch. Motorcyklarnas specialitet är att de är extremt lätta och med batterier inräknat väger de bara drygt 70 kilo och kan nå en hastighet av 80 km/h.

Under det första året omsatte bolaget strax under 13 miljoner och gjorde 15 miljoner i förslut, en naturlig start för ett företag menar Ytterborn som är inte är orolig. ”Eftersom medvetenheten kring hur bra elektroniskt drivna fordon är i dessa tider är vi säkra på att vi kommer att se en tillväxt för företaget på sikt”.

Förmodad räntehöjning i Norge

I en undersökning gjord av Reuters finns det skäl att tro att den norska centralbanken till skillnad från andra kan komma att få till stånd en räntehöjning från och med nästa vecka.

29 analytiker deltog i undersökningen och totalt förutspådde 15 av dem att det kommer bli en höjning av räntan med 0.25 procentenheter och att den slutligen hamnar på 1.5 procent.

I branschen som helhet råder dock stor osäkerhet bland analytikerna inför beskedet kring räntan, detta efter att den Europeiska Centralbanken och den amerikanska motsvarigheten Federal Reserve just påbörjat en ny period med lättnader däribland räntesänkningar och finansiellt stöd vid köp. Övriga 14 analytiker som deltog i studien tror att den norska centralbanken kommer att lämna räntan på samma nivå som nu, det vill säga 1.25 procent.

Øysten Olsen är chef på centralbanken i Norge och han har varit med och höjt räntan i Norge inte mindre än tre gånger det senaste året. Trots att det råder viss mättnad på marken på grund av handelskonflikten mellan Kina och USA så går den norska ekonomin fortsatt starkt framåt. I år beräknas landets tillväxt att stiga och nå sin högsta nivå på sju år. Regeringen kalkylerar med att årets tillväxt landar på 2.7 % och spår att kommande års tillväxt stannar runt 2.5 %.

Ny lag kring start av aktiebolag

Centern, Liberalerna och regeringen ser positivt på en förändring med sänkt aktiekapital vid start av nytt aktiebolag. Risken som lyfts med förändringen är dock att bolag kan få svårare att låna pengar och att brottsligheten kan komma att öka.

Från 2020 kommer det bli nya regler för den som vill starta aktiebolag. Det tidigare kravet på en insats om 50 000 har sänkts till 25 000 efter att Liberalerna och regeringen gått med på Centerns förslag. Åklagarmyndigheten, Svenskt näringsliv, Ekobrottsmyndigheten och Svensk Handel är alla skeptiska då de anser att det blir lukrativare för kriminella att starta AB:n och använda dom i kriminella syften. Justitieministern Morgan Johansson är dock positivt inställd, liksom Skatteverket och Brottsförebyggande rådet BRÅ.

Det som många ser som positivt med den nuvarande aktiebolagsformen är att bolagets skulder separeras från personen som startade bolaget. Ett insatt kapital fungerar som säkerhet till de som lånar ut pengar till aktiebolaget. Andra menar att det inte spelar någon roll vilken storlek ingångssumman har då varken 50 000 eller 25 000 är tillräckligt för att betala tillbaka några större lån om bolaget går i konkurs. Vissa menar därför att ingångssumman lika gärna kan sättas till symbolisk 1 krona.

På uppsidan finns att många fler sannolikt vågar starta bolag i och med ändringen. 2010 sänktes kravet från 100 000 till 50 000 vilket medförde att antalet nya aktiebolag steg kraftigt.

Statlig kontra privat arbetsförmedling

När du tänker på ordet “arbetsförmedling” tänker du förmodligen osökt på Arbetsförmedlingen, vilket är den statliga organisation vars syfte är att matcha arbetssökande med lediga jobb. Denna myndighet har dock fått utstå en hel del spott och spä under de senaste åren, inte minst då dess kritiker hävdar att myndigheten inte gör ett särskilt bra jobb när det kommer till att få ut arbetssökande personer i arbetslivet. Vissa hävdar att Arbetsförmedlingen redan idag rentav är utklassad av de privata arbetsförmedlingar som har dykt upp på marknaden. Vissa politiker talar därför om att avskaffa myndigheten.

Alternativ till statlig arbetsförmedling

Men vilket alternativ finns då till en statlig arbetsförmedling? Alternativet för arbetssökande och rekryterare är att använda sig av en privat arbetsförmedling. De privata aktörerna har nämligen visat sig kunna nå bättre resultat vad gäller såväl kundnöjdhet som förmåga att matcha arbetssökande med lediga tjänster än vad den stora, statliga aktören förmår. För det är just detta som är en arbetsförmedlings kärnverksamhet: att hålla koll på lediga tjänster som utannonseras och matcha sina kandidater med dessa.

En privat arbetsförmedling är med andra ord ett företag som hittar jobb åt sina klienter på andra företag. Vissa arbetsförmedlingar och bemanningsföretag specialiserar sig på att rekrytera kandidater till vissa specifika branscher, medan andra aktörer tillhandahåller en mer heltäckande tjänst som innefattar alla branscher. Även om dessa företag är privatägda ska du som klient inte betala dem för deras tjänster. Dessa företag tar istället betalt av det företag som du tar anställning oss.

Anmäl dig gärna hos fler än en arbetsförmedling

Som vi redan nämnt, specialiserar sig vissa privata arbetsförmedlare och bemanningsföretag på att rekrytera individer till vissa branscher, såsom IT, administration eller säkerhetsarbete. Innan du tar kontakt med en privat arbetsförmedlare bör du därför först kontrollera att de har möjlighet att hjälpa dig till en tjänst inom just din bransch. Du kan även anlita flera olika aktörer på en och samma gång. Genom att göra detta kommer dina chanser att hitta ett jobb öka.

Vissa aktörer tillhandahåller dessutom olika slags tjänster. Vissa kan erbjuda dig möjligheten att få ett tidsbegränsat jobb medan andra fokuserar på rekryteringsprocesser för mer långsiktiga eller permanenta tjänster. När du har registrerat dig hos en arbetsförmedling kan du med fördel kontakta dem för att ta reda på vilka tjänster som är lediga för stunden.

Därför bör du anlita en privat arbetsförmedling

Det kan vara frustrerande att söka nytt arbete när du vet att du har de färdigheter och kunskaper som krävs för de tjänster som utlyses. Det är dock även viktigt att du känner till vad de olika arbetsgivarna faktiskt eftersöker. En arbetsgivare vill nämligen anställa en person som inte bara kan utföra sitt arbete, många pusselbitar ska falla på plats i samband med en rekrytering för att just du ska tilldelas tjänsten bland de hundratals (eller t.o.m. tusentals) arbetssökande som konkurrerar om denna.

När du blir medlem hos en privat arbetsförmedling får du fylla i formulär där du berättar om dina kunskaper, kvalifikationer och din erfarenhet. Du får även fylla i information om den typ av jobb som du söker efter samt hur pass tillgänglig du är. Du kommer sannolikt även att få genomgå en intervju med en rekryterare på den privata arbetsförmedlingen. Det är viktigt att du är lika seriös och professionell när du genomför denna intervju som du skulle vara om det rörde sig om en anställningsintervju. Du behöver göra ett gott intryck eftersom rekryteraren kan hjälpa dig till ett arbete hos en arbetsgivare.

En duktig arbetsförmedling kommer även ge dig råd i ditt jobbsökande samt värdefull feedback, och du kan även få hjälp med att sätta ihop din CV. Denna hjälp är ovärderlig i ditt framtida jobbsökande!

SEO-ordlista for Dummies

 • SEO
  Förkortning av den engelska uttrycket som på svenska är sökmotoroptimering.
 • SERP
  Googles resultat när en sökning sker via sökmotorn. Att ligga etta på ”SERP:en” är alltså samma sak som att ligga ett på Google vid sökning på ett specifikt ord.
 • SEO-arbete
  Att göra SEO eller genomföra SEO-arbete är samma sak. Det är främst företag som är specialiserade på SEO som erbjuder detta jobb till sina kunder. Men även en del privatpersoner jobbar med detta för att bli synligare på Google.
 • Adwords
  De annonser som syns högst upp på Google är Adwords. Det är alltså betalda annonser som inte påverkas av det arbete som sker med SEO på en webbplats.
 • SEO-skribent
  En skribent som skriver åt företag inom branschen och som har fokus på att skapa texter som på ett eller annat sätt ska synas på Google. Till skillnad mot en copywriter har dessa skribenter mer insikt i hur sökmotorn fungerar och vad man bör tänka på för att nå önskat resultat med sökmotoroptimeringen.
 • H1
  Den huvudsakliga rubriken på en sida. Det är denna rubrik som Google även lägger störst vikt när sökmotorn ska avgöra vad en sida handlar om. Generellt används H1 som huvudrubrik både på produkter och kategorier samt på informativa artiklar.
 • Titel
  Titel är en av de allra viktigaste delarna inom SEO. Detta utifrån att utformningen har två aspekter som man behöver ta hänsyn till. För det första lägger Google mycket stor vikt vid vilken titel som en webbplats och dess undersidor har. Det kan därmed jämföras med hur en titel på en bok visar läsaren vad man kan förvänta sig.

  För det andra används även titeln till att få besökare till en specifik sida. När sökning sker på sökmotorn presenteras ungefär tio resultat på Googles första sida. Det som nu ses är just sidans titel vilket gör att den som sökt klickar in sig på den sida som har mest lockande titel. Det är exempelvis skillnad på dessa två: ”Ballonger” kontra ”Ballonger till barnkalas och fest” Bägge sidor säljer ballonger – men vilken sida får flest klick via Googles presentation av relevanta sidor en sökning sker?

 • Description
  En beskrivning på några meningar som förklarar för både Google och besökaren vad sidan handlar om. Det kan därmed delvis jämföras med en förlängd titel.
Publicerat i SEO