Diamax Business Group AB är ett svenskt företag specialiserat på försäljning och distribution av varor och tjänster.

Diamax business group AB

Översikt av Diamax Business Group AB

Diamax Business Group AB är ett aktiebolag som har varit aktivt sedan registreringsåret 2011. Företaget har sitt säte i Umeå, beläget i Västerbottens län.

Med en stadig närvaro i näringslivet har bolaget etablerat sig som en aktör med en betydande roll inom sin bransch.

VD för bolaget är Johan Axel Hettinger, som leder verksamheten framåt.

Företagsinformation

 • Grundläggande fakta
  • Registreringsår: 2011
  • Säte: Umeå, Västerbottens län
 • Ledning
  • Verkställande direktör: Johan Axel Hettinger
 • Branschtillhörighet
  • Bransch: Specificeras ej
  • Roll i näringslivet: Betydande aktör
Företagsnamn Registreringsår VD Säte
Diamax Business Group AB 2011 Johan Axel Hettinger Umeå, Västerbottens län

Ekonomisk Performance

Bolagets ekonomiska nyckeltal för år 2022 visar en omsättning på 23 487 tusen kronor och ett resultat efter finansiella poster (Res. e. fin) på 2 284 tusen kronor. Årets resultat uppgick till 1 740 tusen kronor, vilket indikerar en positiv lönsamhet. Med totala tillgångar på 7 440 tusen kronor, reflekterar siffrorna ett stabilt ekonomiskt fundament för Diamax Business Group AB.

Registreringsinformation

Bolaget är både F-Skatt och momsregistrerat, vilket tyder på en ordnad skattemässig hantering. Denna information är viktig för kunder och samarbetspartners som önskar att ingå affärsrelationer med företaget. Att vara korrekt registrerad och följa gällande skattelagar är avgörande för företagets rykte och trovärdighet.

Kontakt och Besöksadress

För att komma i kontakt med Diamax Business Group AB kan intressenter ringa till telefonnummer 090-8888265. Besöksadressen är Västra Esplanaden 19, vilket är centralt beläget i Umeå. Denna tillgänglighet underlättar för både befintliga och potentiella kunder samt affärspartners att besöka företaget.
Liknande artikel Yunexpress nordic AB.

Företagsvärdering och Tjänster

För de som är intresserade av en företagsvärdering av Diamax Business Group AB, erbjuder bolaget en tjänst som bygger på historisk prestation och branschstandarder. Värderingstjänsten är maskinell och opåverkad av subjektiva analytikerantaganden. Detta ger en objektiv bild av bolagets värde, vilket kan vara avgörande vid exempelvis kapitalanskaffning eller försäljning av företaget.
Läs även artikeln BSH home appliances AB.

Styrelse och Organisation

En stark och kompetent styrelse är kärnan i varje framgångsrikt företag. För Diamax Business Group AB är det inget undantag. Bolagets styrelse består av individer med bred kompetens och erfarenhet som bidrar till företagets strategiska utveckling och tillväxt. Detta säkerställer att företaget navigerar korrekt genom affärsmässiga utmaningar och möjligheter.

Uppdaterad Information

Det är viktigt att notera att företagsinformationen för Diamax Business Group AB senast uppdaterades den 22 mars 2024. Regelmässiga uppdateringar är avgörande för att hålla informationen aktuell och tillförlitlig, vilket är en service som uppskattas av både befintliga och potentiella affärspartners.

Slutord

Diamax Business Group AB representerar en etablerad aktör med en stabil ekonomisk grund och en professionell organisation. Med en tydlig närvaro i Umeå och en öppenhet för värdering och transparens, står företaget väl rustat för framtida utmaningar och möjligheter. För den som söker en affärspartner eller önskar veta mer om företagets tjänster och erbjudanden, erbjuder Diamax Business Group AB en solid grund för ett framgångsrikt samarbete.
Diamax Business Group AB är en dynamisk aktör inom företagstjänster, som erbjuder skräddarsydda lösningar för att driva tillväxt och effektivitet.

Effective Communication Dnr AB optimerar dialogen mellan företag och kunder med skräddarsydda kommunikationslösningar.

Effective communication dnr AB

Bolagsöversikt – Effective Communication DNR AB – Företagsinformation

Effective Communication DNR AB är ett företag som specialiserar sig på kommunikationslösningar. Med en solid omsättning på 125 miljoner kronor under år 2022, visar företaget på en stark närvaro i branschen.

Resultatet efter finansnetto på 15 miljoner kronor och ett årets resultat på 11,4 miljoner kronor understryker företagets ekonomiska stabilitet.Med totala tillgångar på nästan 43 miljoner kronor, är Effective Communication DNR AB en betydande aktör inom sitt område.

 • Centrala finansiella punkter
  • Omsättning: 125 miljoner kronor (2022)
  • Resultat efter finansnetto: 15 miljoner kronor
  • Årets resultat: 11,4 miljoner kronor
  • Totala tillgångar: 43 miljoner kronor
Finansiell punkt Belopp (SEK) År
Omsättning 125,000,000 2022
Resultat efter finansnetto 15,000,000 2022
Årets resultat 11,400,000 2022
Totala tillgångar 43,000,000 2022

Finansiell Stabilitet

En närmare titt på Effective Communication DNR AB:s nyckeltal från 2022 avslöjar en sund ekonomisk struktur. Med en omsättning som når över hundratals tusentals kronor, är det tydligt att företaget har en stark marknadsposition. Detta är inte bara en indikator på företagets förmåga att generera intäkter, utan också på dess potential att fortsätta växa och expandera.

Koncernstruktur

Koncernnyckeltalen för 2022 visar att Effective Communication DNR AB är en del av en större koncern. Med en koncernomsättning på 117 382 tusen kronor, är det tydligt att företaget bidrar positivt till koncernens totala resultat. Detta är en viktig faktor för investerare och intressenter som söker en stabil investering inom kommunikationssektorn.

Ledning och Styrelse

VD Lars Rickard Blom står i spetsen för Effective Communication DNR AB, och hans ledarskap är avgörande för företagets framgång. En stark ledning och en kompetent styrelse är kritiska komponenter för varje framgångsrikt företag, och det är inget undantag för detta företag. Med rätt personer vid rodret kan företaget navigera genom en ständigt föränderlig marknad.

Registreringsinformation

Effective Communication DNR AB är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret, vilket underlättar för affärstransaktioner och skattehantering. Företaget grundades år 2010, vilket ger det över ett decennium av erfarenhet inom kommunikationsbranschen. Dessa aspekter av företagets registreringsinformation är viktiga för att upprätthålla transparens och tillit hos kunder och affärspartners. Läs artikeln om ämnet Hästnet Sverige AB här.

Kontakt och Lokalisering

Med kontor beläget på Borgarfjordsgatan 16 i Kista, ligger Effective Communication DNR AB i hjärtat av Stockholms teknikcentrum. Deras strategiska placering i Stockholms län möjliggör enkel tillgänglighet för kunder och samarbetspartners. Att ha en lättillgänglig besöksadress är avgörande för kundrelationer och daglig verksamhet. Läs mer om Alektum group AB här.

Framtidsutsikter och Expansion

Med tanke på företagets imponerande ekonomiska resultat och starka position på marknaden, ser framtidsutsikterna för Effective Communication DNR AB mycket lovande ut. Expansion är en naturlig del av företagets framtidsplaner, och med den nuvarande ekonomiska stabiliteten finns det goda möjligheter till att utforska nya marknader och teknologier inom kommunikationsområdet.Effective Communication Dnr AB specialiserar sig på tydlig och effektiv företagskommunikation för att förbättra kundrelationer och resultat.

Sammanfattning

Effective Communication DNR AB står som en stark aktör inom kommunikationsbranschen. Med en solid ekonomisk grund, en erfaren ledning och en placering i en av Sveriges teknikhuvudstäder, har företaget alla förutsättningar för att fortsätta sin framgångsrika resa. Den detaljerade informationen som finns tillgänglig på allabolag.se erbjuder en transparent översikt över företagets verksamhet och bidrar till att stärka förtroendet hos kunder och intressenter.

Vattenfall Eldistribution AB säkerställer pålitlig elöverföring till svenska hushåll och företag.

Vattenfall eldistribution AB

Bolagsöversikt Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB är ett aktiebolag som spelar en central roll i den svenska energisektorn. Bolaget är ansvarigt för distributionen av elektricitet till ett stort antal hushåll och företag.

Med en historia som sträcker sig tillbaka till 1991, har företaget etablerat sig som en pålitlig aktör inom eldistribution.Huvudkontoret är beläget i Solna, Stockholms län.

 • Grundläggande information
  • Grundat: 1991
  • Huvudkontor: Solna, Stockholms län
  • Verksamhetsfokus: El-distribution
 • Tjänster och ansvarsområden
  • El-distribution till hushåll
  • El-distribution till företag
  • Underhåll av elnät
Företagsnamn Organisationsnummer Grundat Huvudkontor
Vattenfall Eldistribution AB 556417-0800 1991 Solna, Stockholms län

Finansiella Nyckeltal

Under 2022 rapporterade Vattenfall Eldistribution AB en omsättning på imponerande 11 792 093 tusen kronor. Resultatet efter finansiella poster var 1 536 184 tusen kronor och årets resultat landade på 1 209 209 tusen kronor. Dessa starka siffror återspeglar företagets stabilitet och framgång på marknaden.

Summa Tillgångar

Med en total summa tillgångar på 52 863 566 tusen kronor, framstår Vattenfall Eldistribution AB som en ekonomiskt robust organisation. Denna finansiella styrka möjliggör fortsatta investeringar i infrastruktur och teknologi för att säkerställa en pålitlig eldistribution.

Ledning och Styrelse

Annika Maria Viklund innehar rollen som VD för Vattenfall Eldistribution AB och leder företaget framåt med en vision om hållbarhet och innovation. Bolagets styrelse består av erfarna ledamöter som tillsammans bidrar till företagets strategiska riktning och beslutsfattande.
Vattenfall Eldistribution AB säkrar elförsörjningen till miljontals kunder i Sverige med ett pålitligt och effektivt elnät.

F-Skatt och Momsregistrering

Företaget är registrerat för F-skatt och är även momsregistrerat, vilket understryker dess ansvarstagande som ekonomisk aktör. Dessa registreringar är viktiga komponenter för att bedriva en seriös och laglig verksamhet inom Sverige.
Liknande artikel Apcoa parking Sverige AB.

Kontaktuppgifter

För att komma i kontakt med Vattenfall Eldistribution AB kan intressenter ringa till företagets telefonnummer 087395000. Besöksadressen är EVENEMANGSGATAN 13 i Solna, vilket även är företagets huvudkontor. Denna tillgänglighet underlättar för kunder och partners att engagera sig med företaget.

Årsredovisning och Bolagsvärdering

Intressenter kan ladda ner årsredovisningen för att få en djupare insikt i företagets ekonomiska hälsa och verksamhet. Bolagsvärderingen ger en indikation på företagets marknadsvärde och är en viktig faktor för investerare och andra ekonomiska aktörer som överväger att engagera sig med Vattenfall Eldistribution AB.
Läs även artikeln Hi3g access AB.

Sammanfattning

Vattenfall Eldistribution AB är en stark aktör inom eldistribution i Sverige. Med en solid ekonomisk grund, erfaren ledning och en tydlig inriktning mot hållbarhet och innovation, spelar företaget en viktig roll i att säkerställa en stabil och effektiv energiförsörjning till sina kunder. Den tillgängliga informationen på allabolag.se erbjuder en transparent översikt av företagets verksamhet och ekonomiska ställning.

PayEx Sverige AB, en ledande betalningslösningstjänst, förenklar transaktioner för både företag och privatpersoner.

Payex Sverige AB

Bolagsöversikt PayEx Sverige AB – Företagsinformation

PayEx Sverige AB är ett företag med en stark närvaro på den svenska marknaden. Med en omsättning som år 2022 uppgick till närmare 3 964 miljoner SEK, visar företaget på en robust finansiell ställning.

Resultatet efter finansnetto visade dock en förlust på -463 258 tusen SEK, vilket utgör en viktig punkt i företagets ekonomiska analys.Trots detta, avslutade företaget året med ett positivt årets resultat på 37 507 tusen SEK.

 • Omsättning
  • 2022: 3 964 miljoner SEK
 • Resultat efter finansnetto
  • 2022: -463 258 tusen SEK (förlust)
 • Årets resultat
  • 2022: 37 507 tusen SEK (positivt)
År Omsättning (SEK) Resultat efter finansnetto (SEK) Årets resultat (SEK)
2022 3 964 000 000 -463 258 000 37 507 000

Nyckeltal och Finansiell Utveckling

Under de senaste åren har PayEx Sverige AB presenterat varierande nyckeltal. Företagets totala tillgångar har vuxit och låg år 2022 på 5 220 897 tusen SEK. Dessa siffror ger en indikation på företagets storlek och ekonomiska kapacitet. Det är väsentligt för intressenter att följa dessa nyckeltal för att förstå företagets ekonomiska hälsa och utveckling.

Ledning och Styrelse

Raymond Klavestad innehar rollen som verkställande direktör (VD) och är en central figur i företagets ledning. Företaget är organiserat som ett aktiebolag och har varit registrerat för F-skatt sedan det grundades. PayEx Sverige AB:s styrelse spelar en avgörande roll i företagets strategiska riktning och beslut.

Kontakt och Lokalisering

För de som önskar komma i kontakt med PayEx Sverige AB finns företagets huvudkontor på S:T HANSPLAN 1 i Visby, Gotlands län. Företaget kan nås via telefonnummer 0498-20 20 00. Denna information är väsentlig för både kunder och affärspartners som vill etablera eller underhålla en affärsrelation med företaget.
Läs artikeln om ämnet Svea bank AB här.

Momsregistreringsstatus

Det är noterbart att PayEx Sverige AB är avregistrerad i Momsregistret. Detta kan ha olika implikationer för företagets handel och transaktioner, och det är en viktig detalj för leverantörer och kunder att vara medvetna om.

Historik och Bakgrund

PayEx Sverige AB har en etablerad historia med ett registreringsår som sträcker sig tillbaka till 2007. Under dessa år har företaget utvecklats och anpassat sig till förändringar i både marknad och regelverk. Dess långa historia ger en solid grund för företagets fortsatta verksamhet och tillväxt.
PayEx Sverige AB erbjuder mångsidiga betallösningar för enkel och säker hantering av transaktioner i Norden.

Årsredovisning och Dokumentation

Intressenter som önskar en djupare inblick i företagets ekonomi kan ladda ner årsredovisningen från officiella källor. Denna dokumentation innehåller detaljerad information om företagets finansiella prestationer och är ett viktigt verktyg för analytiker, investerare och andra intressenter.

Sammanfattning

PayEx Sverige AB är ett betydande företag inom sin sektor med en stark ekonomisk ställning och en erfaren ledning. Trots vissa ekonomiska utmaningar har företaget visat på en positiv resultatutveckling och fortsätter att vara en viktig aktör på den svenska marknaden. Med omfattande tillgångar och en lång historia är PayEx Sverige AB väl positionerat för framtida framgångar.
Läs mer om PS auction AB här.

Apcoa Parking Sverige AB erbjuder flexibla parkeringslösningar i hela Sverige, förbättrar tillgänglighet och service för bilister.

Apcoa parking Sverige AB

Bolagsöversikt – APCOA Parking Sverige AB

APCOA Parking Sverige AB är en ledande aktör inom parkeringsbranschen i Sverige. Med en historia som sträcker sig tillbaka till registreringsåret 1991, har företaget etablerat sig som en viktig del av den svenska infrastrukturen.

Företaget erbjuder en rad tjänster som inkluderar allt från parkeringsövervakning till innovativa parkeringslösningar.

VD Bo Urban Alexis Liliequist leder företaget, som har sitt säte i Stockholm och är en del av en större, internationell koncern.

Tjänster och Lösningar

 • Parkeringsövervakning
  • Övervakning av parkeringsregler
  • Utsättning av parkeringsböter
 • Innovativa parkeringslösningar
  • Digitala parkeringstillstånd
  • App-baserade betalningsmetoder
 • Infrastrukturutveckling
  • Planering och utveckling av parkeringsanläggningar
  • Integration med kollektivtrafik

Företagsfakta

Faktum Information
Namn APCOA Parking Sverige AB
Registreringsår 1991
VD Bo Urban Alexis Liliequist
Huvudkontor Stockholm, Sverige
Bransch Parkeringsbranschen
Webbplats www.allabolag.se/5564397478/apcoa-parking-sverige-ab

Ekonomisk Utveckling

Den ekonomiska utvecklingen för APCOA Parking Sverige AB har varit positiv över de senaste åren. Enligt de senaste tillgängliga nyckeltalen från december 2022, rapporterade företaget en omsättning på 703 116 tusen kronor och ett resultat efter finansnetto på 44 607 tusen kronor. Årets resultat landade på imponerande 40 510 tusen kronor, vilket visar på företagets stabilitet och framgång på marknaden.

Tjänster och Lösningar

APCOA Parking Sverige AB erbjuder ett brett utbud av parkeringstjänster som inkluderar lång- och korttidsparkering, parkeringsövervakning och biljettsystem. Företaget är också känt för att implementera tekniska innovationer som mobilappar för enklare betalning och navigation i parkeringsanläggningar. Dessa tjänster riktar sig till både privatpersoner och företagskunder.
Apcoa Parking Sverige AB erbjuder mångsidiga parkeringslösningar i hela Sverige, med fokus på kundvänlighet och digital innovation.

Plats och Kontakt

Huvudkontoret för APCOA Parking Sverige AB är beläget på Årstaängsvägen 21 i Stockholm. För dem som önskar komma i kontakt med företaget kan de nås via telefonnummer 0855630670. Denna centrala placering i huvudstaden gör det enkelt för kunder och samarbetspartners att besöka företaget för möten och affärsdiskussioner.

Styrelse och Ledning

Styrelsen för APCOA Parking Sverige AB består av erfarna ledamöter som tillsammans bidrar till företagets strategiska riktning och tillväxt. Med en stark ledning i spetsen, säkerställer företaget att de håller sig framåt i branschutvecklingen och upprätthåller en hög standard på sina tjänster.

APCOA i Sverige

APCOA Parking Sverige AB är en del av en större europeisk koncern, APCOA PARKING Group, som verkar i flera länder. I Sverige har företaget etablerat sig som en pålitlig leverantör av parkeringslösningar och bidrar till att underlätta vardagen för tusentals bilister varje dag. Företagets närvaro i Sverige är ett exempel på dess förmåga att anpassa sig till lokala marknadsförhållanden samtidigt som man drar nytta av erfarenheter från den internationella marknaden.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Boets bildemontering AB.

Framtidsutsikter

Med en stadigt växande urbana befolkning och ökad efterfrågan på smarta parkeringslösningar, ser framtiden ljus ut för APCOA Parking Sverige AB. Företaget fortsätter att investera i ny teknik och tjänster för att ytterligare förbättra kundupplevelsen och effektivisera parkeringshanteringen i Sverige.
För mer mer information besök ##domain##.

Hållbarhet och Ansvar

I takt med ökad medvetenhet om miljöfrågor, arbetar APCOA Parking Sverige AB aktivt med hållbarhetsinitiativ. Dessa initiativ inkluderar bland annat att minska koldioxidutsläppen från deras anläggningar och att erbjuda elbilsladdning för att främja användningen av eldrivna fordon. Företaget tar sitt ansvar för en hållbar framtid på allvar och strävar efter att vara en del av lösningen på miljöutmaningarna.

Sammanfattning

APCOA Parking Sverige AB är ett företag som har visat på stark tillväxt och framgång inom parkeringsindustrin. Med en solid ekonomisk grund, innovativa lösningar och ett starkt fokus på kundservice och hållbarhet, är företaget väl positionerat för att fortsätta sin expansion och framgång i Sverige. Oavsett om du är en privat bilägare eller en företagskund, erbjuder APCOA Parking lösningar som underlättar din parkeringserfarenhet.

Keolis Sverige AB driver kollektivtrafik i flera svenska städer, bidragande till hållbar och tillgänglig mobilitet.

Keolis Sverige AB

Bolagsöversikt Keolis Sverige AB

Keolis Sverige AB är ett företag med en lång historia inom transportsektorn. Grundat 1993, har företaget vuxit till att bli en av de ledande aktörerna inom kollektivtrafiken i Sverige.

Med huvudkontor beläget på Gjörwellsgatan 30 i Stockholm, har Keolis etablerat en stark närvaro både i huvudstaden och runtom i landet.

 • Historik och Utveckling
  • Grundades 1993
  • Expansion till en av de ledande inom svensk kollektivtrafik
 • Huvudkontor
  • Beläget på Gjörwellsgatan 30, Stockholm
  • Centrum för verksamhetens strategiska beslut
 • Närvaro i Sverige
  • Stark närvaro i Stockholm
  • Verksamhet över hela landet
Företagsnamn Grundat Huvudkontor Bransch
Keolis Sverige AB 1993 Gjörwellsgatan 30, Stockholm Transport

Ekonomisk Utveckling

Under 2022 rapporterade Keolis Sverige AB en omsättning5 406 765 tusen kronor (tkr), vilket är en indikation på företagets storlek och påverkan på marknaden. Företagets resultat efter finansnetto (Res. e. fin) landade på 674 017 tkr, medan årets resultat visade en stark siffra på 369 065 tkr. Dessa siffror speglar företagets finansiella hälsa och förmåga att generera vinst.

Kontakt och Ledning

Keolis Sverige AB leds av VD Mikael Sven Tore Wågberg, som har ansvaret för företagets strategiska riktning och dagliga drift. Företaget är lättillgängligt för kontakt via telefon på numret 0851902000, och deras besöksadress är Gjörwellsgatan 30 BV, 112 60 Stockholm. Deras närvaro i Stockholms län understryker deras betydelse i regionens transportnät.

Finansiell Status och Nyckeltal

En närmare titt på Keolis Sverige AB:s finansiella status och nyckeltal för 2022 visar att företaget har en solid ekonomisk grund. Med summa tillgångar uppgående till 2 018 387 tkr, demonstrerar Keolis sin kapacitet att hantera stora projekt och investeringar. Dessa siffror är avgörande för potentiella investerare och samarbetspartners som överväger att engagera sig med företaget.Keolis Sverige AB driver pålitlig kollektivtrafik och bidrar till bättre mobilitet i flera svenska städer.

Registrering och Certifiering

Keolis Sverige AB är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret, vilket bekräftar att de uppfyller alla skattemässiga och lagstadgade krav för att bedriva verksamhet i Sverige. Dessa registreringar är viktiga för att upprätthålla förtroende hos kunder, leverantörer och myndigheter. Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Arvika fastighets AB.

Årsredovisning och Bolagsvärdering

För de som är intresserade av att fördjupa sig i företagets ekonomiska detaljer är Keolis Sverige AB:s årsredovisning tillgänglig för nedladdning. Denna rapport ger en omfattande översikt över företagets ekonomiska aktiviteter och resultat. Dessutom kan intressenter få tillgång till en bolagsvärdering som ger en uppskattning av företagets värde på marknaden.

Slutsats och Framtidsutsikter

Sammanfattningsvis står Keolis Sverige AB starkt som en ledande aktör inom kollektivtrafiken. Med en stabil ekonomisk grund, erfaren ledning och en tydlig närvaro i transportsektorn, ser framtiden ljus ut för företaget. Dess engagemang för kvalitet och service säkerställer att det kommer att fortsätta spela en viktig roll i utvecklingen av hållbara transportlösningar i Sverige. Liknande artikel Tallink silja AB.

Sunroof Sverige AB specialiserar sig på innovativa soltakslösningar som förenar estetik med hållbar energiproduktion.

Sunroof Sverige AB

Bolagsöversikt och Ekonomiska Nyckeltal

Sunroof Sverige AB är ett företag som har etablerat sig på den svenska marknaden med en affärsidé som rör solenergi och hållbara lösningar. En titt på deras ekonomiska nyckeltal från senaste årsredovisningen 2022 visar en omsättning på 82 606 tusen kronor.

Trots en betydande omsättning har företaget ett resultat efter finansiella poster på -57 789 tusen kronor och samma siffra för årets resultat.Dessa siffror indikerar att företaget har haft utmaningar under det senaste året.

Det är viktigt att notera att företagets bokslut för 2020 avser en period på åtta månader, vilket kan påverka jämförelsen med andra år.

 • Omsättning: 82 606 tusen SEK
 • Resultat efter finansiella poster: -57 789 tusen SEK
 • Årets resultat: -57 789 tusen SEK
 • Notering: Bokslutet för 2020 avser en period på åtta månader
År Omsättning (tusen SEK) Resultat efter finansiella poster (tusen SEK) Årets resultat (tusen SEK)
2022 82 606 -57 789 -57 789
2021 [Data saknas] [Data saknas] [Data saknas]
2020 [Data saknas] [Data saknas] [Data saknas]

Företagets Registreringsinformation

Sunroof Sverige AB är ett aktiebolag som har varit registrerat sedan 2011. Företaget är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret, vilket är viktigt för dess affärsverksamhet. Dessa registreringar är en indikation på att företaget uppfyller de lagliga kraven för att bedriva verksamhet i Sverige.

Kontaktuppgifter och Fysisk Adress

För de som är intresserade av att komma i kontakt med Sunroof Sverige AB finns telefonnumret 070-319 80 03. Besökare och potentiella affärspartners kan hitta företaget på adressen Gundlebo 330, belägen i Vänersborg inom Västra Götalands län. Denna information är viktig för kundrelationer och affärsmöjligheter.

Styrelse och Ledning

En viktig aspekt av varje företag är dess styrelse och ledning, som ansvarar för strategiska beslut och den övergripande riktningen för företaget. Information om Sunroof Sverige AB:s styrelse kan vara av intresse för investerare, kunder och partners som vill förstå företagets ledningsstruktur och dess medlemmars erfarenheter och bakgrund.

Produkter och Tjänster

Sunroof Sverige AB erbjuder produkter och tjänster relaterade till solenergi och hållbar utveckling. Deras affärsmodell kan inkludera installation av solpaneler, soltak, och andra innovativa lösningar som bidrar till en mer hållbar och energieffektiv byggnadsstandard. Det är viktigt för potentiella kunder att förstå företagets erbjudanden och hur de kan bidra till att minska koldioxidutsläpp och energikostnader.

Marknadsposition och Konkurrens

Marknadspositionen för Sunroof Sverige AB i branschen för solenergi är avgörande för dess framgång. Konkurrensen inom sektorn för förnybar energi är intensiv, och företagets förmåga att differentiera sig och erbjuda unika värdepropositioner är nyckeln till att locka och behålla kunder. Analyser av marknadstrender och konkurrenters strategier är viktiga för att förstå företagets ställning och framtidsutsikter.
Sunroof Sverige AB specialiserar sig på innovativa soltakslösningar som kombinerar modern design med hållbar energiproduktion.

Utsikter och Framtidsplaner

Framtidsplaner och utsikter för Sunroof Sverige AB kan inkludera expansion, nya produktlanseringar, och strategiska partnerskap. Dessa planer kan påverka företagets ekonomiska framtid och dess förmåga att skapa långsiktigt värde. Intressenter, inklusive investerare och kunder, är ofta intresserade av att veta om företagets vision och hur det anpassar sig till föränderliga marknadsförhållanden och teknologiska framsteg inom solenergibranschen.
Här finns en artikel på samma tema: PE teknik & arkitektur AB.

Hållbarhetsinitiativ och Socialt Ansvar

Som en aktör inom solenergibranschen är Sunroof Sverige AB sannolikt involverat i hållbarhetsinitiativ och socialt ansvar. Deras engagemang i miljömässiga och sociala frågor kan vara en del av deras varumärkesidentitet och affärsstrategi. Företagets insatser för att minska sin miljöpåverkan och bidra till samhället kan vara av stort intresse för kunder och andra intressenter som värderar hållbarhet.
Läs artikeln om ämnet E164 Sweden AB här.

Sammanfattning

Sunroof Sverige AB är ett företag som spelar en viktig roll i övergången till en mer hållbar energiförsörjning i Sverige. Trots ekonomiska utmaningar som visas i de senaste nyckeltalen, är företagets fortsatta engagemang i solenergi och hållbarhet lovande för dess framtida tillväxt och framgång. Med rätt strategier och innovationer kan Sunroof Sverige AB fortsätta att vara en viktig aktör på den svenska och kanske även den internationella marknaden för förnybar energi.

Lyreco Advantage Sweden AB erbjuder ett brett sortiment av kontorsmaterial och arbetsplatsprodukter för effektiv företagsdrift.

Lyreco advantage Sweden AB

Lyreco Advantage Sweden Holdings II AB – Företagsinformation

Lyreco Advantage Sweden Holdings II AB är ett aktiebolag som har en lång historia på den svenska marknaden. Med en omsättning som varierar över åren, visar företaget en dynamisk närvaro inom sin sektor.

Enligt de senaste uppgifterna från 2022, har bolaget en omsättning på 0 SEK och ett resultat efter finansnetto-46 tusen SEK. Årets resultat visade en positiv siffra på 677 tusen SEK, vilket kan ses som en indikation på företagets förmåga att hantera sina finanser trots utmaningar.

 • Omsättning
  • 2022: 0 SEK
 • Resultat efter finansnetto
  • 2022: -46 tusen SEK
 • Årets resultat
  • 2022: 677 tusen SEK
År Omsättning Resultat efter finansnetto Årets resultat
2022 0 SEK -46 tusen SEK 677 tusen SEK

Nyckeltal och Finansiell Utveckling

En viktig aspekt av Lyreco Advantage Sweden Holdings II AB är dess finansiella stabilitet och tillväxt. Baserat på nyckeltalen från december 2022, står det klart att företaget har en stabil summa tillgångar på 818 tusen SEK. Även om omsättningen för tillfället är rapporterad som 0, är det viktigt att notera att företagets bokslut för 2021 avsåg 11 månader, vilket kan påverka jämförelsen med tidigare år.

Bolagsform och Registreringsår

Lyreco Advantage Sweden Holdings II AB är ett aktiebolag som registrerades år 2011. Under årens lopp har företaget etablerat sig som en betydande aktör inom sin bransch och har fortsatt att utveckla sin verksamhet i Sverige.

F-Skatt och Moms

I dagsläget finns det ingen tillgänglig information om företagets status gällande F-Skatt och moms. Denna information är viktig för att förstå företagets skattemässiga förpliktelser och kan påverka dess affärsrelationer med leverantörer och kunder. Denna artikel är även relevant för ämnet Inf company AB.

Kontaktuppgifter och Adress

För de som är intresserade av att komma i kontakt med Lyreco Advantage Sweden Holdings II AB, finns företagets utdelningsadress: BOX 1777, 501 17 Borås. Företaget är beläget i Västra Götalands län, vilket är en region känd för sitt dynamiska näringsliv och starka företagskultur.

Styrelse och Ledning

En kritisk faktor för varje företags framgång är dess ledning och styrelse. Information om Lyreco Advantage Sweden Holdings II AB:s styrelse är tillgänglig för allmänheten och kan ge insikter i företagets beslutsprocesser och strategiska riktning.Lyreco Advantage Sweden AB erbjuder ett brett sortiment av kontorsmaterial och arbetsplatsprodukter för effektivitet i företag.

Årsredovisning och Offentliga Dokument

För de som söker mer detaljerad information om företagets ekonomiska hälsa och verksamhet, kan årsredovisningen laddas ner. Dessa dokument erbjuder en djupare inblick i Lyreco Advantage Sweden Holdings II AB:s finansiella prestationer och affärsstrategier.

Sammanfattning

Lyreco Advantage Sweden Holdings II AB är ett aktiebolag med ett fast fotfäste i den svenska ekonomin. Med en stabil tillgångsbas och en erfaren styrelse, fortsätter företaget att navigera genom affärsvärldens utmaningar. Även om vissa nyckeltal som omsättning för tillfället inte visar på aktivitet, är det viktigt att betrakta dessa siffror inom kontexten av företagets hela historik och framtidsutsikter. Här finns en artikel på samma tema: Lundgrens Sverige AB.

BSH Home Appliances AB erbjuder innovativa och högkvalitativa hushållsprodukter för ett bekvämt hem.

BSH home appliances AB

BSH Home Appliances AB – En ledande aktör inom hushållsapparater

BSH Home Appliances AB är ett företag som har gjort ett avtryck i hushållsapparatsindustrin i Sverige. Sedan dess grundande år 1979, har företaget vuxit och blivit en synonym för kvalitet och pålitlighet när det gäller hushållsprodukter.

Med sitt säte i Solna, i hjärtat av Stockholms län, har BSH Home Appliances AB inte bara cementerat sin position på den svenska marknaden utan har också utvidgat sin verksamhet för att inkludera en betydande internationell närvaro.

Viktiga aspekter av BSH Home Appliances AB

 • Produktutbud
  • Kylskåp och frysar
  • Spisar och ugnar
  • Diskmaskiner
  • Små hushållsapparater
 • Tjänster
  • Installation
  • Service och reparationer
  • Kundsupport
 • Hållbarhet
  • Energisnåla produkter
  • Återvinning och miljövänliga initiativ

Fakta om BSH Home Appliances AB

Grundat 1979
Säte Solna, Stockholms län
Produkter Hushållsapparater
Marknad Sverige och internationellt

Ekonomisk Stabilitet

BSH Home Appliances AB uppvisade en stark omsättning under 2022, med siffror som når upp till 6 352 652 tusen kronor. Resultatet efter finansnetto landade på 321 898 tusen kronor och årets resultat visade en positiv siffra på 273 564 tusen kronor. Dessa siffror speglar företagets ekonomiska hälsa och dess förmåga att generera vinst.

Starka Tillgångar

Förutom intäkter och vinster är summan av tillgångarna en viktig indikator på företagets styrka. Per slutet av 2022 rapporterade BSH Home Appliances AB totala tillgångar på imponerande 2 439 243 tusen kronor. Denna robusta finansiella position ger företaget en solid grund för framtida investeringar och expansion.

Ledarskap och Styrelse

Olivier Jean Georges Rothmann fungerar som verkställande direktör (VD) för BSH Home Appliances AB. Med ett erfaret ledarskap vid rodret är företaget väl positionerat för att navigera i branschens utmaningar. Bolagets styrelse består av personer med bred kompetens och erfarenhet, vilket bidrar till företagets framgång och strategiska riktning.
Liknande artikel Yunexpress nordic AB.

Registreringsinformation

BSH Home Appliances AB är ett aktiebolag som är registrerat för F-Skatt och är även registrerat i Momsregistret. Dessa registreringar är viktiga för att bedriva verksamhet inom Sverige och visar på företagets seriositet och lagliga efterlevnad.
BSH Home Appliances AB, en ledande tillverkare, erbjuder innovativa och högkvalitativa hushållsapparater för ett smartare hem.

Kontakt och Besöksadress

För de som önskar komma i kontakt med BSH Home Appliances AB kan man ringa till deras telefonnummer på 087341200. Besöksadressen är Landsvägen 32, belägen i 171 54 Solna. Att ha en lättillgänglig fysisk adress är en fördel för kundrelationer och affärsmöjligheter.

Senaste Uppdateringar

Informationen om BSH Home Appliances AB är uppdaterad till den 22 mars 2024, vilket säkerställer att all data som presenteras är aktuell och relevant för intressenter och potentiella affärspartners.

Bolagsvärdering och Framtid

Med en positiv ekonomisk trend och en stark marknadsposition är BSH Home Appliances AB ett attraktivt företag för investerare och samarbetspartners. Bolagsvärderingen indikerar ett företag med en stark framtid och potential för fortsatt tillväxt inom hushållsapparatsindustrin.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Riddermark bil AB.

Sammanfattning

BSH Home Appliances AB är ett företag med en lång och framgångsrik historia i branschen för hushållsapparater. Med starka ekonomiska resultat, en kompetent ledning och en fast position på marknaden, är företaget väl förberett för framtida utmaningar och möjligheter. Med en solid grund av tillgångar och en tydlig strategisk riktning, kommer BSH Home Appliances AB sannolikt att fortsätta vara en viktig aktör i branschen.

FB Säkerhetstjänster AB erbjuder professionella säkerhetslösningar för att skydda företag och privatpersoner dygnet runt.

FB säkerhetstjänster AB

Bolagsöversikt – FB Säkerhetstjänster AB – Företagsinformation

FB Säkerhetstjänster AB är ett företag som har etablerat sig som en pålitlig aktör inom säkerhetsbranschen. Med en omsättning på 41 471 tusen kronor under 2022 och ett resultat efter finansnetto på 1 350 tusen kronor, visar företaget på en stabil ekonomisk grund.

Årets resultat landade på 58 tusen kronor, vilket speglar företagets förmåga att generera vinst.Med summa tillgångar på 30 021 tusen kronor, har FB Säkerhetstjänster AB en solid ekonomisk position på marknaden.

 • Ekonomiska Nyckeltal
  • Omsättning: 41 471 tusen kronor
  • Resultat efter finansnetto: 1 350 tusen kronor
  • Årets resultat: 58 tusen kronor
  • Summa tillgångar: 30 021 tusen kronor
Nyckeltal Värde (tusen kronor)
Omsättning 41 471
Resultat efter finansnetto 1 350
Årets resultat 58
Summa tillgångar 30 021

VD och Ledning

Johan Oscar David Hilding är den nuvarande VD:n för FB Säkerhetstjänster AB. Hans ledarskap är avgörande för företagets strategiska riktning och dagliga drift. Ledningen under Hildings styre har bidragit till företagets tillväxt och framgång på säkerhetsmarknaden. Styrelsens kompetens och erfarenhet är en viktig tillgång för företagets fortsatta utveckling.

Registreringsinformation

FB Säkerhetstjänster AB är ett aktiebolag som grundades och registrerades år 2015. Företaget är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret, vilket understryker dess seriösa näringsverksamhet. Dessa registreringar är viktiga för att bedriva verksamhet inom Sverige och för att upprätthålla en god affärsrelation med såväl kunder som leverantörer.

Kontaktuppgifter och Adress

För att nå FB Säkerhetstjänster AB kan intressenter och kunder skicka post till deras utdelningsadress BOX 7006, som är belägen i Kista i Stockholms län. Att ha en lättillgänglig kontaktväg är essentiellt för att upprätthålla en god kundservice och snabb kommunikation.
Här finns en artikel på samma tema: Rexel sverige AB.

Ekonomiska Nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal är viktiga indikatorer på ett företags hälsa och prestation. För FB Säkerhetstjänster AB visar nyckeltalen för 2022 på en positiv trend. Med starka siffror i både omsättning och resultat, står företaget väl rustat för framtiden. Dessa nyckeltal ger intressenter en tydlig bild av företagets ekonomiska status.

Verksamhetens Inriktning

FB Säkerhetstjänster AB fokuserar på att leverera högsäkerhetstjänster till en bred kundkrets. Företagets tjänster inkluderar allt från övervakning och larmtjänster till riskanalys och säkerhetskonsultation. Genom att erbjuda skräddarsydda lösningar till sina kunder, har FB Säkerhetstjänster AB blivit en betrodd partner inom säkerhetssektorn.
FB Säkerhetstjänster AB erbjuder pålitliga säkerhetslösningar för att skydda företag och privatpersoner.

Utmärkelser och Certifieringar

Att upprätthålla höga standarder inom säkerhetsbranschen är av yttersta vikt. FB Säkerhetstjänster AB har erhållit certifieringar och utmärkelser som bekräftar deras kompetens och pålitlighet. Dessa erkännanden är bevis på företagets engagemang för kvalitet och professionell service.
Läs artikeln om ämnet Polygon Sverige AB här.

Utveckling och Framtid

Med en stadig ekonomisk tillväxt och en stark position på marknaden, ser framtiden ljus ut för FB Säkerhetstjänster AB. Företaget investerar kontinuerligt i ny teknik och utbildning av personal för att säkerställa att de kan möta morgondagens säkerhetsutmaningar. Genom att hålla sig ajour med de senaste trenderna och innovationerna, strävar FB Säkerhetstjänster AB efter att vara ett steg före i säkerhetsbranschen.

Samhällsansvar och Hållbarhet

I en tid där hållbarhet och samhällsansvar blir allt viktigare, tar FB Säkerhetstjänster AB sitt ansvar på allvar. Företaget arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan och bidra positivt till samhället. Genom att implementera hållbara praxis i sin verksamhet, visar FB Säkerhetstjänster AB att de inte bara bryr sig om sin egen framgång utan även om den värld de verkar i.